allfine

ผู้นำเสนอแนวทางการบำบัดด้วยธรรมชาติ
ในหลากรูปแบบ
เพื่อสร้างความสุขให้กับทุกชีวิตรอบตัว

"หนึ่งในแนวทางบำบัดด้วยธรรมชาติ ที่เราเชื่อมั่น
ก็คือ ธรรมชาติอันแท้จริงของสุนัข"

เราเล็งเห็นถึงคุณค่าของคุณสมบัติ
อันเป็นธรรมชาติของสุนัขที่เป็นผู้สร้างความรักและ
ความสุข ที่ใกล้ชิดมนุษย์มากที่สุด

เราได้เสาะหาองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือและมีเป้าหมาย (purpose) ตรงกันกับ allfine SE เพื่อมาช่วยสร้างทีม Therapy Dog Thailand หรือ

“สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย”

ตามมาตรฐานระดับโลก ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก

โดย 5% ของรายได้จากการอบรม ได้ถูกนำมาใช้สร้าง "สมาคมสุนัขนักบำบัด"
ให้ออกไปร่วมทำกิจกรรมจิตอาสากับเราดูแลและบำบัดเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการ
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้รับการบำบัดจากองค์กรสาธารณกุศล

Therapy Dog Association Switzerland VTHS

เป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรก่อตั้งเมื่อปี 1994 โดย Ursula Sissener
ด้วยความตั้งใจที่จะส่งมอบความรักอันเป็นประโยชน์ไม่มีข้อแม้ผ่านทางสุนัขนักบำบัด
VTHS จึงมุ่งมั่นที่จะฝึกสอน "สุนัข" และ "เจ้าของ" เพื่อให้เป็นทีมนักบำบัด ออกไปสร้างความสุขกระจายความรักสู่ผู้คนที่ต้องการในโรงพยาบาล บ้านพักคนชรา คลินิกพักฟื้นผู้ป่วยและสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความต้องการ
โดยสุนัขและเจ้าของออกปฏิบัติหน้าที่ในแบบจิตอาสาตามความสมัครใจ
เพื่อให้ผู้คนมากมายรู้สึกดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ปัจจุบัน VTHS มีสมาชิกมากกว่า 1,800 คน และทีมสุนัขนักบำบัดมากกว่า 670 ตัว
ออกปฏิบัติหน้าที่ทั่วประเทศสวิตเซอร์แลนด์

alllfine ก่อตั้ง “หลักสูตรสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” หรือ
“Therapy Dog Thailand” ตามแนวทางของ VTHS เพื่อให้สุนัขนักบำบัด
ในประเทศไทยได้มาตรฐานระดับโลก และสามารถออกปฏิบัติงาน
สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาซึ่ง
ประโยชน์ที่แท้จริงของ “สุนัขนักบำบัด”

Our mission

มาร่วมสร้าง "ทีมสุนัขนักบำบัด" ตามมาตรฐานระดับโลกให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ด้วยกันนะคะ

cooperation with Professionals

ขอขอบพระคุณ - ที่ปรึกษาโครงการ