post date : 31 Jan 2023

CLICKER DOG by Kru Meow

หัวใจแห่งความเป็นครู เปิดโอกาสให้ ครูเมี่ยว- รุ้งจิต ตั้งจิตเจริญ นักพฤติกรรมสุนัขชื่อดังของไทย นักเรียนรุ่น 1 ของเรา ได้นำความรู้ภาคทฤษฎีและปฎิบัติที่ได้จากการเรียน ผนวกกับความเป็นมือวางอันดับหนึ่งแห่งการฝึกสุนัข สร้างกิจกรรมบำบัดให้แก่เด็กออทิสติกได้อย่างเห็นผล แถมสนุกสนานทั้งน้อง ทั้งหมา เสริมพัฒนาการไปพร้อมๆกัน