คอร์สหลักสูตรสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย (บุคคลทั่วไป)
Certified Therapy Dog Thailand Course for All People

ราคา 46,000 (ราคาพิเศษเมื่อชำระเต็มจำนวน)
ราคา 56,500 (สำหรับแบ่งชำระ) 
ราคา 69,500 (ราคาพิเศษเมื่อชำระเต็มจำนวน)
ราคา 89,500 (สำหรับแบ่งชำระ)
ราคา 59,500 (ราคาพิเศษเมื่อชำระเต็มจำนวน)
ราคา 69,500 (สำหรับแบ่งชำระ)

คอร์สหลักสูตรสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย (เยาวชน)
Certified Therapy Dog Thailand Course for Youth

ราคา 29,500 (ราคาพิเศษเมื่อชำระเต็มจำนวน)
ราคา 32,400 (สำหรับแบ่งชำระ) 

ราคา 45,500 (ราคาพิเศษเมื่อชำระเต็มจำนวน)
ราคา 48,500 (สำหรับแบ่งชำระ)

ราคา 36,500 (ราคาพิเศษเมื่อชำระเต็มจำนวน)
ราคา 38,600 (สำหรับแบ่งชำระ)