คอร์สหลักสูตรสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย (บุคคลทั่วไป)
Certified Therapy Dog Thailand Course for All People

คอร์สหลักสูตรสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย (เยาวชน)
Certified Therapy Dog Thailand Course for Youth