การอบรม รุ่นเยาวชน

หลักสูตรสุนัขนักบำบัด (รุ่นเยาวชน อายุ 14-18 ปี)

(หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย)

มาตรฐานระดับโลกครั้งแรกของเมืองไทยคำว่า “สุนัขบำบัด” ตามความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ คือการใช้เวลากับสุนัขที่น่ารัก ออดอ้อน และเป็นมิตร ซึ่งทำให้คนที่อยู่ใกล้มีรอยยิ้ม เบิกบานใจ มีความสุขขึ้นมา ซึ่งแท้จริงแล้วธรรมชาติของสุนัข เกิดมาเพื่อมอบ “ความรัก” และ สร้าง “ความสุข” ให้กับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้

ดังนั้น น้องหมาของเรา

ไม่ได้เกิดมาแค่เป็น“สุนัขบำบัด”

แต่เขาเกิดมาเพื่อเป็น

“สุนัขนักบำบัด”


หากวันนี้

น้องหมาของเราได้กลายเป็น“สุนัขนักบำบัด”

ลองจินตนาการดูว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเรา สังคมของเรา และ บ้านของเรา

การจะเป็นสุนัขนักบำบัดนั้น จะต้องผ่านการเรียนรู้ฝึกฝนทั้งสุนัขและเจ้าของสุนัข “การฝึกสุนัขนักบำบัด” จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างเจ้าของน้องสุนัข และสุนัข ทั้งคู่จะต้องพัฒนาศักยภาพไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้น้องหมากลายเป็น “สุนัขนักบำบัด” ที่สามารถทำหน้าที่ดูแลและบำบัดตัวเอง ครอบครัว คนรอบตัว รวมไปถึงผู้คนที่ต้องการได้หลากหลายประเภทได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

การดูแลและบำบัดจะเกิดประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลมากที่สุดบนพื้นฐานความเข้าใจของทุกฝ่าย เจ้าของน้องหมาต้องเข้าใจลักษณะพื้นฐาน และอาการของผู้ถูกบำบัดว่า ผู้ถูกบำบัดแต่คนมีลักษณะอย่างไรและเจ้าของน้องหมาสามารถใช้น้องหมาของตนบำบัดคนๆ นั้นได้ด้วยวิธีการใด จึงจะทำให้ “สุนัขนักบำบัด” สามารถบำบัดผู้อื่นได้อย่างถูกวิธีและได้ประโยชน์จากการบำบัดสูงสุด

หลักสูตรสุนัขนักบำบัดระดับโลก (รุ่นเยาวชน)

คืออะไร ?

allfine คือผู้ริเริ่ม "หลักสูตรสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย“ หรือ

"Certified Therapy Dog Thailand Course"

เพื่อฝึกฝนเจ้าของสุนัขและสุนัขที่มีศักยภาพให้กลายเป็น “สุนัขนักบำบัด” ที่ได้มาตรฐานระดับโลกเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

allfine ได้เสาะแสวงหาหลักสูตรสุนัขนักบำบัดจากองค์กรต่าง ๆ ในหลากหลายประเทศ

จนในที่สุดเราได้พบว่า หลักสูตรของ Therapy Dog Association Switzerland VTHS เป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้นและจริงจังเป็นอย่างมาก อีกทั้งมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องมาตลอด 21 ปี

allfine ได้รับความร่วมมือจาก Therapy Dog Association Switzerland VTHS

ให้นำหลักสูตรมาเป็นแนวทาง ในการสร้าง"หลักสูตรสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย“ หรือ "Certified Therapy Dog Thailand Course" ที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการในปัจจุบันของสังคมไทยที่สุด

"หลักสูตรสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย“ หรือ "Certified Therapy Dog Thailand Course"

คือ หลักสูตรการฝึกสอนสุนัขและเจ้าของสุนัข เพื่อดึงศักยภาพความเป็นนักบำบัดของสุนัขออกมา ในการช่วยเหลือทุกคน ให้มีความสุขผ่อนคลายทางกายและใจเพิ่มขึ้น โดยในการฝึกสอนไม่ใช่เพียงแค่การฝึก IQ หรือ EQแต่เป็นการฝึกเพื่อทำความเข้าใจ และรู้จักผู้ที่จะได้รับการดูแลและบำบัดอย่างแท้จริง เพื่อเกิดความมั่นใจ ปลอดภัย และได้ประโยชน์สูงสุดทั้งผู้ให้และผู้รับ และนี่คือครั้งแรกของประเทศไทย!!! ที่ allfine ได้สร้างหลักสูตรการฝึกสอนสุนัขให้เป็นนักบำบัด เพื่อสร้าง “สมาคมสุนัขนักบำบัด” หรือ “Therapy Dog Association” แบบไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อออกทำประโยชน์แก่สังคม สร้างสรรค์ความสุข และรอยยิ้มแก่ผู้คนในสังคมอย่างยั่งยืน

การเรียนหลักสูตรสุนัขนักบำบัดระดับโลก (รุ่นเยาวชน)

จะประกอบด้วยการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวม 16.30 ชั่วโมง ในระยะเวลาประมาณ 4 เดือน

*เยาวชนผู้เป็นเจ้าของสุนัขและสุนัข จะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับผู้ที่จะได้รับการบำบัดอย่างหลากหลาย ที่สำคัญที่สุด น้องๆจะได้เรียนรู้ถึงการสื่อสารกับผู้คนหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสิ่งนี้จะพัฒนาให้น้องๆ มีความเข้าใจตัวเองมากขึ้น สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีขึ้น และมีจิตใจโอบอ้อมอารี คิดถึงผู้อื่นรอบตัวมากยิ่งขึ้น

ด้วยประกาศนียบัตรนี้สุนัขและเจ้าของสุนัข จะได้ทำงานร่วมกันกับ “สมาคมสุนัขนักบำบัด” หรือ “Therapy Dog Association” เพื่อออกให้ทำงานจิตอาสา ช่วยสร้างความสุข ความผ่อนคลาย ในหลากหลายสถานที่ของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้แก่น้องๆ เพื่อเป็นประวัติการทำกิจกรรม หรือโครงการ สำหรับรวบรวมใช้ในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี เพราะเราเชื่อในธรรมชาติของน้องหมาที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ใกล้ชิดเรามากที่สุด ธรรมชาติที่เปี่ยมไปด้วยความรัก ที่สร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม สร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคน

รายละเอียดหลักสูตร “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน)” มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

จิตวิทยาสำหรับการเป็นนักบำบัด รู้วิธีการสื่อสารโดยใช้ Empathy เป็นแกนหลัก

ทำความรู้จักและเข้าใจเด็กพิเศษ

ประโยชน์ของสุนัขบำบัดและแนวทางในการบำบัดเด็กพิเศษ

รู้วิธีการดูแลและเข้าใจผู้สูงวัยเบื้องต้น

เรียนรู้วิธีใช้งานอุปกรณ์จำเป็นสำหรับผู้สูงวัยเช่นรุถเข็น ,วอล์คเกอร์.ไม้เท้า

ช่วยเสริมสร้างต่อยอดความสัมพันธ์อันดีกับผู้สูงวัยในครอบครัวได้เป็นอย่างดี

ค่าเรียนหลักสูตร “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน)”

หลักสูตรการเรียนประกอบด้วย 16.30 ชั่วโมง เป็นการฝึกสอนอย่างเข้มข้นเป็นกลุ่มเล็ก จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขารวม 12 สัปดาห์ในระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยจะได้เรียนในสถานที่จริง เพื่อให้ได้รับความรู้และสร้างความคุ้นเคยกับสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆโดยตลอดการฝึก จะทำให้น้องๆและสุนัขรู้ว่า มีความชอบ บุคลิก และความถนัดเหมาะกับการปฏิบัติงานในรูปแบบใด ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงความสุขในการทำงานของน้องหมาด้วย คือต้องไม่ทำงานหนัก หรือเครียดเกินไป

ค่าทดสอบสมรรถภาพและสุขภาพของสุนัข 3,650 บาท
  • การทดสอบสมรรถภาพสุนัขโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่ทำให้คุณเข้าใจสมรรถภาพสุนัขของคุณ
  • ตรวจสุขภาพสุนัขโดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานของ Therapy Dog Thailand (หากทดสอบไม่ผ่าน สามารถกลับมาทดสอบได้ ฟรี!!! ภายในระยะเวลา 1 ปี )
  • พิเศษ!!! สุนัขของคุณจะได้รับการปรับสมดุลระบบพลังงานภายในร่างกาย ด้วยศาสตร์ The Body Code (TBC) (รายละเอียดเกี่ยวกับ “The Body Code” )

อัตราค่าอบรมแบบ Duo

(สำหรับ สุนัข 1 ตัว เข้าเรียนพร้อมเจ้าของสุนัข 1 ท่าน)

29,500 บาท

อัตราค่าอบรมแบบ Trio

(สำหรับ สุนัข 1 ตัว เข้าเรียนพร้อมเจ้าของสุนัข 2 ท่าน)

อัตราค่าอบรมแบบ Trio นี้ เหมาะสำหรับกรณีเจ้าของ 2 ท่าน ต้องการเข้าเรียนพร้อมสุนัข 1 ตัว
ซึ่งทั้ง 2 ท่านสามารถเข้าเรียนพร้อมกันในทุกคลาสได้ แต่ต้องกำหนดให้ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้เข้าเรียนหลัก

36,500 บาท

สิ่งที่รวมในอัตราค่าอบรม

การฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด รวม 16.30 ชั่วโมง

อุปกรณ์การเรียนสำหรับสุนัขและเจ้าของ

การประกันสุนัข ที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลสุนัขจากอุบัติเหตุ และคุ้มครองบุคคลที่ 3 (โดยสุนัขต้องเข้าข่ายการรับประกัน ตามข้อกำหนดของบริษัทประกัน)

บริการเครื่องดื่มและของว่างสำหรับเจ้าของสุนัขระหว่างการอบรม

ให้ธรรมชาติของน้องหมาของคุณ
เป็นสะพานเชื่อมให้ความรักและความสุขให้กับผู้อื่น

เปิดรับสมัคร “ทีมสุนัขนักบำบัดรุ่นเยาวชน” วันนี้!!!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
@tdogt

คุณสมบัติสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมทีม

“สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน)” หรือ “Therapy Dog Thailand (for Youth)”

คุณสมบัติเจ้าของสุนัข

น้องๆอายุ 14-18 ปี (+/- 5 เดือน) ที่มีใจรักสุนัข พร้อมมีสุนัขคู่ใจ จูงมือกันมาฝึกเป็นทีมเยาวชนสุนัขนักบำบัด

เป็นเจ้าของที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับสุนัขที่จะฝึก (อยู่ร่วมกันอย่างน้อย 1 ปี)

เจ้าของสุนัข หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เข้าเรียนจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง และไม่มีโรคติดต่อ

มีเวลาที่สามารถจัดสรรให้เรียนได้ครบตามที่หลักสูตรกำหนด

คุณสมบัติสุนัข

มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 เดือน หรือ อายุ 1.5 ปี (+/- 5 เดือน) และ มีอายุไม่เกิน 7 ปี(+/- 5 เดือน)

สุนัขเคยได้รับการเรียนหรือฝึกฝนการเข้าใจและฟังคำสั่งต่าง ๆ เบื่องต้นได้ดี สามารถสื่อสารได้ และพร้อมเรียนรู้

เข้าสังคมได้ ไม่กลัวผู้คน และไม่กลัวการใช้ชีวิตในสถานที่สาธารณะ

เป็นมิตรกับคนและสัตว์อื่น

สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคผิวหนังและโรคติดต่อสู่คน

ได้รับวัคซีน และการหยอดยาครบตามมาตรฐานสัตวแพทย์

เจ้าของสุนัขที่สนใจ เมื่อกรอกแบบฟอร์มใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะสัมภาษณ์เจ้าของสุนัข พร้อมซักถามประวัติสุขภาพสุนัขเบื้องต้น

หลังจากนั้น สุนัขที่สมัครเข้ามาทุกตัวจะได้รับการทดสอบในวันและเวลาที่กำหนด เพื่อพิจารณาคุณสมบัติความพร้อมและความเหมาะสม โดยทีมของครูผู้ฝึกสอน และเมื่อผ่านเกณฑ์ จึงเข้ารับการฝึกตาม"หลักสูตรสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย" หรือ "Certified Therapy Dog Thailand Course"

"หลักสูตรสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย"
หรือ "Certified Therapy Dog Thailand Course" สอนอะไรบ้าง?

หลักสูตร “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” ประกอบด้วยการเรียนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติรวมทั้งสิ้น 16.30 ชั่วโมง
ในระยะเวลาประมาณ 4 เดือน โดยสุนัขและเจ้าของสุนัขจะได้เรียนรู้และเข้าใจผู้รับการบำบัดในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะทำให้เรียนรู้ได้ว่า สุนัขและเจ้าของ มีบุคลิกเหมาะสมและมีความสุขในการออกปฏิบัติงานในรูปแบบใด เพื่อไม่ให้เกิดความเครียด และการทำงานหนักเกินกำลังของสุนัขและเจ้าของ

ขั้นตอนการฝึก จะเป็นการฝึกสุนัขและเจ้าของสุนัขควบคู่กันไป

สำหรับสุนัข

สุนัขจะได้รับการฝึกให้คุ้นเคยกับวัตถุและอุปกรณ์ต่างๆอาทิ รถเข็น, วอล์คเกอร์, ไม้เท้าค้ำยัน และคุ้นเคยกับพื้นของสถานพยาบาล, เสียงปิดประตู, เสียงตะโกน, ท่าทางของคนที่แปลกจากปกติและอื่นๆ ที่สำคัญ สุนัขจะถูกฝึกให้คุ้นเคยกับการถูกลูบกอดทั่วทั้งตัว บางครั้งอาจไม่อ่อนโยนเหมือนปกติ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสร้างความคุ้นเคยสำหรับการปฏิบัติหน้าที่เป็นสุนัขนักบำบัด เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ผู้คนได้อย่างมากมาย

สำหรับเจ้าของสุนัข

ในระหว่างการฝึก เจ้าของสุนัขจะได้เรียนรู้ และทำความรู้จักผู้ได้รับการบำบัดในรูปแบบต่างๆ และเน้นสำคัญในเรื่องการสื่อสารกับผู้ป่วยในระหว่างออกปฏิบัติงาน การจัดวางท่าทางของสุนัข รวมทั้งการสังเกตอาการของสุนัขตลอดการปฏิบัติงาน

ได้รู้จักสุนัขของคุณดียิ่งขึ้น จากการอ่านและสังเกตท่าทางสุนัขและเทคนิคสร้างความผ่อนคลายให้สุนัขของคุณ เพื่อลดความเครียดในระหว่างปฏิบัติงานและหลังจากปฏิบัติ

เทคนิคการสื่อสารด้วยคำพูดและท่าทางระหว่างเจ้าของสุนัขกับผู้รับการบำบัด หรือระหว่างสุนัขกับผู้รับการบำบัด รวมถึงข้อควรระวังในการสื่อสาร ระหว่างการปฏิบัติงาน

แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียด ทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง อาทิ การเข้าเยี่ยมผู้สูงวัยเพื่อการวางตัวและท่าทางให้เหมาะกับผู้รับการบำบัดแต่ละประเภท หรืออาการได้ทำความรู้จักอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ อาทิ รถเข็น, เตียง, สุนัขนำทาง เป็นต้น

การดูแลสุขอนามัยของสุนัขเพื่อให้แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมในการปฏิบัติงาน เจ้าของสุนัขจะเรียนรู้การอ่านภาษากายของผู้ป่วย เช่น สุนัขอยู่ไกลเกินไป หรือใกล้เกินไป หรือท่าทางของสุนัขยังไม่เหมาะสม ตลอดหลักสูตรเจ้าของสุนัขและสุนัขจะเรียนรู้และฝึกฝนคู่กันอย่างใกล้ชิด สร้างความผูกพันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับทุกฝ่ายบนพื้นฐานของการดูแลและบำบัดด้วยความรัก ความเข้าใจ และความสุขเป็นสำคัญ

สิ่งที่ได้รับทั้งหมดจาก
สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย (Therapy Dog Thailand)

เมื่อจบหลักสูตร“สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน)” แล้ว
“ทีมนักบำบัดที่น่ารักที่สุดในโลก” นี้จะได้รับ

ประกาศนียบัตรรับรองการเป็น “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน)” จาก “Therapy Dog Thailand in accordance with Therapy Dog Association Switzerland VTHS”

เหรียญตราสัญลักษณ์ “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน)” จาก “Therapy Dog Thailand in accordance with Therapy Dog Association Switzerland VTHS”

ได้สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ“สมาคมสุนัขนักบำบัด” หรือ “Therapy Dog Association” ตลอดระยะเวลาการเป็น “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” (Therapy Dog Thailand)
*ใบรับรองการเป็น “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” มีอายุ 1 ปี โดยสามารถต่ออายุได้ตามข้อกำหนดของ Therapy Dog Thailand

ในเวลาที่คุณและสุนัขนักบำบัดของคุณได้ช่วยผู้อื่น สิ่งเหล่านี้จะแปรเปลี่ยนเป็นความภูมิใจ ความสุขใจให้คุณและสุนัขนักบำบัดของคุณต่อไปอย่างยั่งยืน

คุณและสุนัขของคุณ จะมีกิจกรรมร่วมกัน ยกระดับความสุขและความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการทำคุณประโยชน์ให้แก่ผู้คนในสังคม

และที่สำคัญ วันนี้ครอบครัวของคุณจะได้มี “คู่หูนักบำบัด” ที่น่ารักและใจดีที่สุดประจำบ้านคอยดูแลเพิ่มความสุขและรอยยิ้มให้กับทุกคนในบ้านได้ไม่มีวันสิ้นสุดด้วยความมั่นใจในมาตรฐานระดับสากลเลยทีเดียว

ในกรณีสุนัขหรือเจ้าของสุนัข มีภารกิจจำเป็น ไม่สามารถเข้าเรียนได้ในวันใด กรุณาแจ้ง TDT เพื่อขอเรียนชดเชยได้ในคลาสวันและเวลาอื่นๆ ของสัปดาห์นั้นๆ เนื่องจากเป็นบทเรียนเดียวกัน (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 3 ครั้ง)

ในกรณีสุนัขหรือเจ้าของสุนัขมีอาการเจ็บป่วย จนไม่สามารถเรียนต่อจนจบหลักสูตรได้ ขอความกรุณาแจ้ง TDT พร้อมเอกสารใบรับรองแพทย์เพื่อพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป

ให้ความรักของน้องหมาของคุณ ช่วยบำบัดจิตใจให้คนที่ต้องการ
มาร่วมสร้างทีม “นักบำบัดที่น่ารักที่สุดในโลก” ที่ได้มาตรฐานระดับโลกให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

ให้ธรรมชาติของน้องหมาของคุณ
เป็นสะพานเชื่อมให้ความรักและ
ความสุขให้กับผู้อื่น

คลิกที่นี่ เพื่อกรอกใบสมัคร

cooperation with Professionals

ขอขอบพระคุณ - ที่ปรึกษาโครงการ