Application Form : Certified Therapy Dog Thailand Course
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าอบรม หลักสูตรสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย" หรือ "Certified Therapy Dog Thailand Course" กรุณากรอกใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นัดสัมภาษณ์ ก่อนเข้ารับการทดสอบความพร้อมของสุนัข เพื่อเข้ารับการอบรม

หมายเหตุ : กรุณาเตรียมไฟล์ภาพถ่ายของคุณคู่กับน้องหมา ก่อนการกรอกใบสมัครนะคะ

สมัครเข้าอบรม
ต่อไป  

1. คุณสมบัติ "เจ้าของสุนัข" หรือ "ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปี (=/+/- 5 เดือน)
 • เป็นเจ้าของที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับสุนัขที่จะฝึก (อยู่ร่วมกันอย่างน้อย 1 ปี)
 • เจ้าของสุนัข หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เข้าเรียนจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง และไม่มีโรคติดต่อ
 • มีเวลาที่สามารถจัดสรรให้เรียนได้ครบตามที่หลักสูตรกำหนด
 • หากเจ้าของสุนัข ไม่สามารถจัดสรรเวลาเรียนให้ครบตามหลักสูตรได้
 • สามารถมอบหมายบุคคลภายในบ้าน (ซึ่งอยู่ร่วมกันกับสุนัขอย่างน้อย 1 ปี) เข้าเรียนและฝึกกับสุนัขได้

2. คุณสมบัติสุนัข

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 เดือน หรือ 1.5 ปี และ มีอายุไม่เกิน 7 ปี (=/+/- 5 เดือน)
 • เข้าใจและฟังคำสั่งต่าง ๆ ได้ดี สามารถสื่อสารได้ และพร้อมเรียนรู้
 • เข้าสังคมได้ ไม่กลัวผู้คน และไม่กลัวการใช้ชีวิตในสถานที่สาธารณะ
 • เป็นมิตรกับคนและสัตว์
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคผิวหนังและโรคติดต่อสู่คนและสัตว์
 • ได้รับวัคซีน และการหยอดยาครบตามมาตรฐานสัตวแพทย์

3. ค่าทดสอบสมรรถภาพสุนัขเบื้องต้นและการตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการอบรม

อัตราค่าทดสอบ 3,650 บาท

 • การทดสอบสมรรถภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่ทำให้คุณเข้าใจสมรรถภาพสุนัขของคุณ
 • การตรวจสุขภาพสุนัขโดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานของ Therapy Dog Thailand
 • กรณีไม่ผ่านการทดสอบ และต้องการสมัครเรียนครั้งต่อไป สามารถใช้เป็นส่วนลด 25% ของค่าใช้จ่ายการทดสอบครั้งต่อไป

4. การจัดเวลาสัมภาษณ์ และเวลาเรียน

โปรดเลือกทุกกลุ่มเวลาที่ท่านสะดวก เพื่อทางทีมงานจะจัดสรรกลุ่มที่เหมาะสมให้แก่ท่านนะคะ เนื่องจากการอบรมจะเปลี่ยนแปลงเวลาตามเนื้อหาและกลุ่มการฝึกในแต่ละ Session

ท่านสนใจสมัครเรียนกลุ่มเวลาใด (กรุณาเลือกมากกว่า 1 กลุ่มที่ท่านสนใจและสะดวก เพื่อทีมงานจะจัดสรรกลุ่ม.ในวัน-เวลาที่เหมาะสมให้กับทุกท่านอีกครั้ง)*

5. ท่านสะดวกให้ทางเจ้าหน้าที่ "โทรสัมภาษณ์" ในช่วง วัน-เวลาใด (เลือกได้หลายช่วงเวลา)


  ย้อนกลับ
ต่อไป  

6. ประเภทหลักสูตรที่ต้องการสมัคร โปรดเลือกประเภทหลักสูตรที่คุณต้องการสมัครเรียน*

จำนวนเวลาเรียนรวม 30 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎีเรียนแบบออนไลน์ 18 ชั่วโมง ภาคปฎิบัติแบบ On-Floor Practice 16 ชั่วโมง) ไม่รวมจำนวนเวลาการทดสอบ
7. สิ่งที่รวมในอัตราค่าอบรม

 • การฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด รวม 30 ชั่วโมง
 • อุปกรณ์การเรียนสำหรับสุนัขและเจ้าของ
 • การประกันสุนัขครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลสุนัขจากอุบัติเหตุ และคุ้มครองบุคคลที่ 3 (โดยสุนัขต้อง มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของบริษัทประกัน ถ้าสุนัขไม่ทำประกัน จะไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้)
 • ชุดยูนิฟอร์ม “ทีมสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” เมื่อผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร
 • ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

8. สิ่งที่รวมในอัตราค่าอบรม

คุณสมบัติ "เจ้าของสุนัข" หรือ "ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม"

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปี (=/+/- 5 เดือน)
 • เป็นเจ้าของหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับสุนัขที่จะฝึกไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเวลาที่จัดสรรให้เรียนได้ครบตามที่หลักสูตรกำหนด
 • หากเจ้าของสุนัข ไม่สามารถจัดสรรเวลาเรียนให้ครบตามหลักสูตรได้ สามารถสมัครเรียนได้ โดยการมอบหมายให้บุคคลภายในบ้าน (ซึ่งอยู่ร่วมกันกับสุนัขอย่างน้อย 1 ปี) เข้าเรียนและฝึกกับสุนัขได้
 • เจ้าของสุนัข หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เข้าเรียน จะต้องมีสุขภาพแข็งแรง และไม่มีโรคติดต่อ
8.1 เจ้าของสุนัข: ชื่อ - นามสกุล - ชื่อเล่น*
8.2 โปรดเลือกภาพที่เห็นหน้าทั้งสองชัดเจน*

กรุณาอัพโหลดภาพเจ้าของสุนัขที่ถ่ายพร้อมกับสุนัข 1 ภาพ*

8.3 เจ้าของสุนัข: ที่อยุ่*
8.4 เจ้าของสุนัข: โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้*
8.5 เจ้าของสุนัข: อาชีพ*
8.6 เจ้าของสุนัข: วันเกิด (ค.ศ.)*
8.7 เจ้าของสุนัข: Line ID
8.8 ท่านเข้าอบรมด้วยตนเองใ่ช่หรือไม่*
  ย้อนกลับ
ต่อไป  

9. ข้อมูล "สุนัข" A (สำหรับผู้สมัครประเภท Duo Plus รบกวนตอบคำถามสำหรับสุนัขทีละตัว)

คุณสมบัติสุนัข

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 เดือน (หรือ 1.5 ปี) และ มีอายุไม่เกิน 7 ปี (=/+/- 5 เดือน)
 • เข้าใจและฟังคำสั่งต่าง ๆ ได้ดี สามารถสื่อสารได้ และพร้อมเรียนรู้
 • เข้าสังคมได้ ไม่กลัวผู้คน และไม่กลัวการใช้ชีวิตในสถานที่สาธารณะ
 • เป็นมิตรกับคนและสัตว์
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคผิวหนังและโรคติดต่อสู่คน
 • ได้รับวัคซีน และการหยอดยาครบตามมาตรฐานสัตวแพทย์
9.1 สุนัข A : ชื่อ*
9.2 โปรดระบุสายพันธุ์

สายพันธุ์

9.3 วันเกิดสุนัข (ค.ศ.)*
9.4 เพศสุนัข*
9.5 สุนัขของคุณอยู่ร่วมกับคุณในบ้านเดียวกันมาแล้วกี่ปี?*
ปี
9.6 สุนัขทำหมันแล้วหรือไม่*
9.7 สุนัข เคยฝึก หรือ เคยเข้าร่วมในกิจกรรมดังต่อไปนี้หรือไม่*
9.8 โปรดระบุเพิ่มเติมในกรณีที่สุนัข เคยฝึก หรือ เคยเข้าร่วมในกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้
9.9 หากสุนัขเคยได้รับประกาศนียบัตร โปรดแนบภาพประกาศนียบัตร
9.10 ในกรณีที่คุณอยู่ในชมรมที่มีความเกี่ยวข้องกับสุนัข โปรดระบุชื่อชมรม
9.11 สุนัขของท่านชอบเด็กหรือไม่*
9.12 สุนัขของท่านไม่ชอบกลุ่มคนบางช่วงอายุหรือไม่*
9.13 กลุ่มอายุที่สุนัขไม่ชอบ - ตอบได้หลายคำตอบ
9.14 สุนัขสามารถอยู่รวมกับสุนัขตัวอื่นได้เป็นอย่างดีหรือไม่*
9.15 สุนัขของคุณสามารถอยู่รวมกับสุนัขตัวอื่นได้ในระดับไหน โปรดให้คะแนน 1-5*

1 คะแนน = อยู่ร่วมกับสุนัขตัวอื่นได้น้อยที่สุด

อยู่ร่วมกับสุนัขตัวอื่นได้น้อยที่สุด // The least get along well with other dogs

9.16 สุนัขของคุณจะรู้สึกหงุดหงิด เมื่อต้องพบกับฝูงชนหรือไม่ เช่น ในงานเทศกาล, ในเมือง ฯลฯ*
9.17 สุนัขสามารถทำตามคำสั่ง "นั่ง และ คอย" และ/หรือ "อยู่นิ่งๆ" ได้หรือไม่*
9.18 สุนัขของคุณเห่า / หอน เมื่อถูกผูกอยู่กับที่ หรือ ต้องอยู่นิ่งๆ โดยที่ไม่เห็นคุณหรือไม่*
9.19 สุนัขเชื่อฟังคำสั่งของคุณ ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งเสียง หรือคำสั่งท่าทาง เมื่อไม่ได้ใส่สายจูงหรือไม่*
9.20 สุนัขสามารถเล่นทริก เช่น สวัสดี, ขอมือ, คาบของ, วิ่งเก็บบอล, กระโดดลอดห่วง, กดกริ่ง ฯลฯ ได้หรือไม่*
9.21 สุนัขของคุณอนุญาตให้คนแปลกหน้าสัมผัสหรือลูบได้หรือไม่*
9.22 สุนัขของคุณยอมให้คุณอุ้มได้หรือไม่*
9.23 เวลาไปพบสัตวแพทย์ สุนัขของคุณเป็นเด็กดีหรือไม่*
9.24 สุนัข เคยฝึก หรือ เคยเข้าร่วมในกิจกรรมดังต่อไปนี้หรือไม่*
9.25 สุนัขของคุณมอบความรักให้ใครบ้าง*
9.26 สุนัขของคุณแสดงออกอย่างไร เมื่อพบสัตว์ที่ตัวเล็กกว่า เช่น แมว*
9.27 คุณพาสุนัขไปที่ต่างๆ ตามนี้หรือไม่*
9.28 กรุณาเลือกลักษณะบุคลิกของสุนัขของคุณ เลือกได้มากกว่า 1*

เพิ่มข้อมูลสุนัข B

ข้อมูล "สุนัข" B (สำหรับผู้สมัครประเภท Duo Plus รบกวนตอบคำถามสำหรับสุนัขทีละตัว)

คุณสมบัติสุนัข

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 เดือน (หรือ 1.5 ปี) และ มีอายุไม่เกิน 7 ปี (=/+/- 5 เดือน)
 • เข้าใจและฟังคำสั่งต่าง ๆ ได้ดี สามารถสื่อสารได้ และพร้อมเรียนรู้
 • เข้าสังคมได้ ไม่กลัวผู้คน และไม่กลัวการใช้ชีวิตในสถานที่สาธารณะ
 • เป็นมิตรกับคนและสัตว์
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคผิวหนังและโรคติดต่อสู่คน
 • ได้รับวัคซีน และการหยอดยาครบตามมาตรฐานสัตวแพทย์
9.1 สุนัข B : ชื่อ*
9.2 โปรดระบุสายพันธุ์

สายพันธุ์

9.3 วันเกิดสุนัข (ค.ศ.)*
9.4 เพศสุนัข*
9.5 สุนัขของคุณอยู่ร่วมกับคุณในบ้านเดียวกันมาแล้วกี่ปี?*
ปี
9.6 สุนัขทำหมันแล้วหรือไม่*
9.7 สุนัข เคยฝึก หรือ เคยเข้าร่วมในกิจกรรมดังต่อไปนี้หรือไม่*
9.8 โปรดระบุเพิ่มเติมในกรณีที่สุนัข เคยฝึก หรือ เคยเข้าร่วมในกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้
9.9 หากสุนัขเคยได้รับประกาศนียบัตร โปรดแนบภาพประกาศนียบัตร
9.10 ในกรณีที่คุณอยู่ในชมรมที่มีความเกี่ยวข้องกับสุนัข โปรดระบุชื่อชมรม
9.11 สุนัขของท่านชอบเด็กหรือไม่*
9.12 สุนัขของท่านไม่ชอบกลุ่มคนบางช่วงอายุหรือไม่*
9.13 กลุ่มอายุที่สุนัขไม่ชอบ - ตอบได้หลายคำตอบ
9.14 สุนัขสามารถอยู่รวมกับสุนัขตัวอื่นได้เป็นอย่างดีหรือไม่*
9.15 สุนัขของคุณสามารถอยู่รวมกับสุนัขตัวอื่นได้ในระดับไหน โปรดให้คะแนน 1-5*

1 คะแนน = อยู่ร่วมกับสุนัขตัวอื่นได้น้อยที่สุด

อยู่ร่วมกับสุนัขตัวอื่นได้น้อยที่สุด // The least get along well with other dogs

 • 3
9.16 สุนัขของคุณจะรู้สึกหงุดหงิด เมื่อต้องพบกับฝูงชนหรือไม่ เช่น ในงานเทศกาล, ในเมือง ฯลฯ*
9.17 สุนัขสามารถทำตามคำสั่ง "นั่ง และ คอย" และ/หรือ "อยู่นิ่งๆ" ได้หรือไม่*
9.18 สุนัขของคุณเห่า / หอน เมื่อถูกผูกอยู่กับที่ หรือ ต้องอยู่นิ่งๆ โดยที่ไม่เห็นคุณหรือไม่*
9.19 สุนัขเชื่อฟังคำสั่งของคุณ ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งเสียง หรือคำสั่งท่าทาง เมื่อไม่ได้ใส่สายจูงหรือไม่*
9.20 สุนัขสามารถเล่นทริก เช่น สวัสดี, ขอมือ, คาบของ, วิ่งเก็บบอล, กระโดดลอดห่วง, กดกริ่ง ฯลฯ ได้หรือไม่*
9.21 สุนัขของคุณอนุญาตให้คนแปลกหน้าสัมผัสหรือลูบได้หรือไม่*
9.22 สุนัขของคุณยอมให้คุณอุ้มได้หรือไม่*
9.23 เวลาไปพบสัตวแพทย์ สุนัขของคุณเป็นเด็กดีหรือไม่*
9.24 สุนัข เคยฝึก หรือ เคยเข้าร่วมในกิจกรรมดังต่อไปนี้หรือไม่*
9.25 สุนัขของคุณมอบความรักให้ใครบ้าง*
9.26 สุนัขของคุณแสดงออกอย่างไร เมื่อพบสัตว์ที่ตัวเล็กกว่า เช่น แมว*
9.27 คุณพาสุนัขไปที่ต่างๆ ตามนี้หรือไม่*
9.28 กรุณาเลือกลักษณะบุคลิกของสุนัขของคุณ เลือกได้มากกว่า 1*
  ย้อนกลับ
ต่อไป  

10. Aptitude Test

คำถามในส่วนนี้ ไม่ได้เป็นการทดสอบหรือตัดสินใดๆ แต่เราอยากให้คุณช่วยตอบ

เพื่อข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์ในการที่ทีมจะได้เข้าใจคุณและสุนัขของคุณเพื่อเตรียมตัวทีมงานในการฝึกอบรมต่อไป

10.1 ทำไมคุณจึงสนใจ "หลักสูตรสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย" (Certified Therapy Dog Thailand Course"*
10.2 ทำไมคุณจึงคิดว่าสุนัขของคุณจึงเหมาะสมที่จะเป็นสุนัขนักบำบัด*
10.3 คุณพอจะสละเวลาสักเดือนละ 2-3 ครั้ง ในการทำกิจกรรมจิตอาสาไหมคะ*
10.4 ที่ผ่านมา คุณได้มีโอกาสทำกิจกรรมจิตอาสาตามสถานที่ต่างๆ บ้างหรือไม่?*
10.5 คุณเคยมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ เหล่านี้หรือไม่*
10.6 ในบ้านของคุณมีสุนัขตัวอื่นๆ อีกไหม?*
10.7 ถ้ามีสุนัขตัวอื่นๆ อีก เขาเข้ามาอยู่ในบ้านคุณตั้งแต่เมื่อไร
  ย้อนกลับ
บันทึก